THIS IS THE BEGINNING...

БИД БОЛ МОНГОЛЧУУДАД ЗӨВ ЗҮЙТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮГЭЭХИЙГ ЗОРЬЖ БУЙ ХҮМҮҮС ЮМ.